GIỚI THIỆU

Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả tỉnhQuảng Ninhlà bệnh viện đa khoa hạng II trực thuộc Sở Y tế Quảng Ninh. Bệnh viện thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Quyết định số 05/QĐ-SYT ngày 03/01/2017 của Sở Y tế Quảng Ninh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bệnh viện đa khoa hạng II trực thuộc Sở Y tế Quảng Ninh.

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

  Chat Zalo
 Chat Facebook
0966.061.313