CUỘC THI TRỰC TUYẾN "TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2023

(Cập nhật: 13:59 18/08/2023)

CUỘC THI TRỰC TUYẾN "TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2023

I. TÊN GỌI, PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Tên gọi cuộc thi: “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước” trên địa bàn tỉnh năm 2023.

2. Phạm vi: Cuộc thi được phát động, tổ chức trong toàn tỉnh.

3. Đối tượng dự thi: Toàn thể cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội, lực lượng vũ trang và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc cuộc thi và những người liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức cuộc thi không được tham gia dự thi.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI

1. Nội dung thi: Tìm hiểu quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, gồm:

– Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018; Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 của Bộ Công an ban hành về biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ BMNN.

– Luật An ninh mạng; Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 15/8/2022 cùa Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng.

– Các quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) có liên quan đến bảo vệ BMNN.

– Các quy định về xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về bảo vệ bí mật theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.

– Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;

– Hướng dẫn số 4114/BCA-ANCTNB ngày 25/11/2022 của Bộ Công an về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

– Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh.

2. Hình thức dự thi:

Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trắc nghiệm trực tuyến tại Chuyên mục “Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến” trên Trang Thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Quảng Ninh.

Địa chỉ đường link: https://thitimhieuphapluat.quangninh.gov.vn/.

Người tham gia dự thi sử dụng trình duyệt Internet trên máy tính hoặc các thiết bị di động có kết nối Internet để tham gia cuộc thi.

3. Thời gian tổ chức cuộc thi

– Cuộc thi chính thức bắt đầu từ: 10 giờ 00 phút, ngày 15/8/2023; kết thúc vào 10 giờ, ngày 15/9/2023.

– Kết quả cuộc thi được công bố chính thức từ 10 giờ 00 phút, ngày 01/10/2023 và được đăng tải tại Chuyên mục “Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến” trên Trang Thông tin PBGDPL tỉnh Quảng Ninh (người tham gia dự thi có thể chủ động truy cập để tra cứu thông tin về kết quả cuộc thi).

– Tổng hợp, báo cáo kết quả cuộc thi: Hoàn thành trước ngày 15/10/2023.

– Tổng kết, trao giải cuộc thi: Hoàn thành trước ngày 15/11/2023.

4. Cách thức dự thi và tính điểm bài thi

4.1. Cách thức dự thi

– Người tham gia đăng ký dự thi tại Chuyên mục Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến tại Trang Thông tin về PBGDPL tỉnh Quảng Ninh.

Địa chỉ đường link: https://thitimhieuphapluat.quangninh.gov.vn/.

Ngoài Trang Thông tin PBGDPL tỉnh Quảng Ninh, đường link tham gia cuộc thi còn được liên kết đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, Cổng Thông tin điện tử thành phần của Sở Tư pháp, Cổng/Trang Thông tin điện tử thành phần của các cơ quan, tổ chức, địa phương và các cổng/trang thông tin điện tử khác có liên quan.

Người dự thi cần đăng ký chính xác, đầy đủ thông tin cá nhân dự thi (các yêu cầu thông tin bắt buộc, đặc biệt số điện thoại liên hệ). Thông tin người dự thi đăng ký là căn cứ để Ban Tổ chức công nhận, trao giải cuộc thi.

– Người dự thi có thể tham gia thi nhiều lần, thời gian hoàn thành bài dự thi tối đa 45 phút/lần thi. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ không công nhận kết quả đối với người dự thi khi có bất kỳ trường thông tin đăng ký nào sai lệch với thực tế hoặc sử dụng các biện pháp kỹ thuật can thiệp vào hệ thống làm ảnh hưởng hoặc sai lệch kết quả bài thi.

4.2. Cách thức tính điểm bài thi

– Đề thi gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm, tổng điểm tối đa là 100 điểm (mỗi câu hỏi tương ứng 04 điểm). Ngoài ra, đề thi còn 01 câu hỏi mở rộng về dự đoán số lượng người tham gia dự thi trả lời đúng tất cả các câu hỏi trắc nghiệm (câu hỏi này là tiêu chí để xếp giải, trao thưởng và không thực hiện chấm điểm đối với câu hỏi này).

– Bài dự thi chỉ được coi là hợp lệ khi trả lời đầy đủ 26 câu hỏi và đăng ký đầy đủ các thông tin cá nhân dự thi (thông tin bắt buộc). Việc tính điểm hoàn toàn tự động bởi hệ thống phần mềm thi trực tuyến và là cơ sở để Ban Tổ chức cuộc thi xếp giải, trao thưởng.

– Người đạt giải là người có số điểm thi theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi chọn đủ số lượng giải theo quy định của Thể lệ. Trường hợp nhiều người dự thi có điểm bằng nhau, việc xếp giải dựa trên các tiêu chí sau:

+ Người đạt giải là người trả lời đúng hoặc gần đúng nhất câu hỏi dự đoán tổng số lượng người tham gia dự thi trả lời đúng tất cả các câu hỏi trắc nghiệm.

+ Nếu có nhiều người trả lời đúng hoặc gần đúng nhất câu hỏi dự đoán số lượng người trả lời đúng tất cả các câu trắc nghiệm thì ưu tiên người có thời gian hoàn thành bài thi ngắn nhất.

III. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

Gồm 01 giải nhất, 05 giải nhì, 10 giải ba và 15 giải khuyến khích. Mức giải thưởng cụ thể:

– Giải nhất: 5.000.000 đ/giải;

– Giải nhì: 3.000.000 đ/giải;

– Giải ba: 2.000.000 đ/giải;

– Giải khuyến khích: 1.000.000đ/giải.

Tùy theo điều kiện thực tế, Ban Tổ chức cuộc thi có thể điều chỉnh cơ cấu giải thưởng và những nội dung khác liên quan đến cuộc thi.

 

Tin tức liên quan

 • Video clip
 • Sở y tế Quảng Ninh
 • fgfghf
 • vcv
Hãy nhập mã xác nhận:

 • Liên kết web
  • Sở y tế Quảng Ninh
  • bệnh viện tỉnh
  • bãi cháy
  • sản nhi
  • lao phổi
  • y cổ truyền
  • chức năng
  • cdc
  • lão khoa
  • dfd