Thông báo mời chào giá mua sắm: sữa bồi dưỡng chế độ độc hại cho nhân viên y tế

Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả có nhu cầu mời chào giá rộng rãi về việc mua sắm: sữa bồi dưỡng độc hại cho nhân viên y tế

 

Xem thông tin chi tiết tại đây