THÔNG BÁO: BỆNH VIỆN ĐKKV CẨM PHẢ TIẾP NHẬN KHÁM CHỮA BỆNH TRỞ LẠI TỪ 0 GIỜ NGÀY 9/7/2021 (THỨ 6)

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CẨM PHẢ TIẾP NHẬN BỆNH NHÂN ĐẾN KHÁM, CHỮA BỆNH TRỞ LẠI - KỂ TỪ 0H00 NGÀY 09/7/2021 (Thứ 6).


Các ngày Thứ 7 và Chủ nhật (10 và 11/7/2021), Bệnh viện chỉ tiếp nhận bệnh nhân khám cấp cứu (không khám bệnh BHYT).


Đề nghị nhân dân khi đến khám chữa bệnh hãy tuân thủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế và hướng dẫn của CBYT Bệnh viện!


Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả trân trọng thông báo!