Phòng Tài chính Kế Toán

I. GIỚI THIỆU

 Phòng tài chính kế toán Bệnh viện chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của bệnh viện. Phòng có nhiệm vụ:

1. Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của bệnh viện, lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

2. Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

3. Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác, tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.

4. Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác, kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ chu thi của bệnh viện.

5. Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.

6. Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán đúng theo quy định.

7. Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động kinh tế của bệnh viện.

2. Tổ chứ: Gồm 2 bộ phận:

- Bộ phận Kế toán tổng hợp

- Bộ phận kế toán viện phí

3. Nhân sự

 

Kế toán trưởng: Thạc sỹ kinh tế Vũ Thị Nguyệt

SĐT: 0203.3 865 292

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tổng số cán bộ: 15

 

 

 

 

Video

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Đăng Nhập

Đang có 33 khách và không thành viên đang online

Lượt truy cập

2191392

IP của bạn là: 54.144.55.253
Thời gian: 06-12-2021 11:08:07

LIÊN KẾT FACEBOOK

Facebook