PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

1. Giới thiệu

Tiền thân là phòng nghiệp vụ y, phòng Kế hoạch tổng hợp được thành lập từ tháng 11 năm 1983, chịu sự quản lý trực tiếp của Giám đốc bệnh viện, có nhiệm vụ:

* Nhiệm vụ

Căn cứ vào nhiệm vụ của Bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Bệnh viện.

Tổ chức, theo dõi, đôn dốc, đánh giá, hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế Bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo.

Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.

Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Bệnh viện.

Tổ chức việc điều hoà phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện.

Phối hợp với phòng chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.

Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của Bệnh viện và quy định của Nhà nước.

Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ theo bệnh án theo quy định.

Tổ chức công tác thường trực toàn Bệnh viện.

Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.

Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm hoạ và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và tổ chức thực hiện.

Kiểm tra hồ sơ bệnh án trước khi lưu trữ, kiểm tra việc kê khai phẫu thuât, thủ thuật.

Phòng Kế hoạch tổng hợp đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và được cấp trên khen thưởng. Phòng được tặng 2 Bằng khen của Bộ Y tế, 2 giấy khen của Sở Y tế Quảng Ninh, nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến và lao động xuất sắc.

 

 2. Nhân sự

 

Trưởng phòng: Bs CKI. Lê Thị Thùy Trang

Điện thoại: 0203.3950 745

                                          Email: - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                            

Tổng số cán bộ: 08 người

Trong đó:   - 02 Bác sỹ CKI

                 - 03 Điều dưỡng viên

                 - 03 Kỹ sư Công nghệ thông tin

3. Bộ phận

- Bộ phận y tế cơ quan

- Bộ phận lưu trữ hồ sơ bệnh án

- Bộ phận kiểm tra Hồ sơ bệnh án, phẫu thuật, thủ thuật

- Bộ phận báo cáo chuyên môn

- Bộ phận Công nghệ thông tin

 

 

 

 

Video

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Đăng Nhập

Đang có 30 khách và không thành viên đang online

Lượt truy cập

2191550

IP của bạn là: 54.144.55.253
Thời gian: 06-12-2021 12:31:31

LIÊN KẾT FACEBOOK

Facebook