I. Giới thiệu  

Là phòng ban nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Phó giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ công tác hành chính quản trị, vật tư thiết bị y tế, công nghệ thông tin trong bệnh viện.

Gồm các bộ phận:

- Hành chính  (gồm công tác quản lý hành chính, điện nước, xử lý rác thải, môi trường, nhà cửa, xây dựng, phương tiện vận tải..... )

- Vật tư thiết bị y tế

Với Chức năng, nhiệm vụ cụ thể như sau:

A. Bộ phận hành chính:

- Lập kế hoạch công tác hàng năm của phòng trình Giám đốc phê duyệt.

- Lập kế hoạch cung cấp  dự trù mua sắm vật tư, thiết bị y tế, vật tư thông dụng  để trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Quản lý hồ sơ đất đai, thực hiện việc sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các trang thiết bị thông dụng

- Chịu trách nhiệm về công tác phòng chống cháy, nổ và công tác bảo vệ Môi trường chung của Bệnh viện

- Quản lý toàn bộ hệ thống điện, trạm biến áp, hệ thống xử lý nước thải , giếng khoan trong toàn viện.

- Quản lý phương tiện vận tải, xe cấp cứu toàn viện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

B. Bộ phận Thiết bị y tế:

- Tham mưu cho Giám đốc về các lĩnh vực: quản lý Vật tư, thiết bị y tế; Soát xét, lập, trình duyệt thông số kỹ thuật, chất lượng trang thiết bị trong công tác trang sắm, sửa chữa, đấu thầu...; Công tác ứng phó sự cố An toàn bức xạ, đảm bảo an toàn bức xạ trong việc sử dụng các thiết bị chụp, chiếu XQ y tế.

- Tham gia tổ chức đấu thầu, lập hồ sơ yêu cầu cùng với tổ chuyên gia phân tích hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự thầu do Bệnh viện làm chủ đầu tư và thực hiện.

- Lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng quy định vận hành, bảo quản và kỹ thuật sử dụng an toàn máy. Đối với những máy đắt tiền, kỹ thuật mới  phải có người trực tiếp bảo quản và  sử dụng theo quyết định của Giám đốc bệnh viện. Quản lý tốt việc giao nhận thiết bị y tế cho khoa phòng sử dụng theo quy định.

- Tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất việc bảo quản và sử dụng thiết bị y tế. Sau mỗi lần kiểm tra phải ghi nhận xét và ký nhận vào lý lịch máy để theo dõi.

- Theo dõi , kiểm tra, sửa chữa, bảo trì máy móc, thiết bị để đảm bảo phục vụ  kịp thời công tác khám chữa bệnh cho các khoa, phòng.

- Quản lý, theo dõi lưu giữ hồ sơ các máy móc, thiết bị y tế, hồ sơ An toàn bức xạ... định kỳ làm báo cáo đánh giá tình hình trang thiết bị y tế  trong  viện gửi về các sở theo quy định.

- Lập Kế hoạch bảo dưỡng, mua sắm, thay thế  sửa chữa các máy móc, trang thiết bị y tế trong toàn viện

- Lập kế hoạch đo, kiểm định định kỳ các phương tiện ,máy móc, thiết bị y tế  theo quy định của nhà nước.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

II. Nhân sự:

  

Phụ trách Phòng Hành chính quản trị

CN.Phạm Thị Hồng Thúy

SĐT: 0203.3 950 759

 

 Tổng số cán bộ: 15 người

 

 

 

 

Video

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Đăng Nhập

Đang có 31 khách và không thành viên đang online

Lượt truy cập

2191558

IP của bạn là: 54.144.55.253
Thời gian: 06-12-2021 12:35:59

LIÊN KẾT FACEBOOK

Facebook