Khoa Kiểm soát nhiễm Khuẩn

1. Giới thiệu:

 Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Giám đốc Bệnh viện.

Có chức năng và nhiệm vụ như sau:

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

- Phối hợp với các khoa phòng liên quan giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

- Phát hiện và giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

- Thực hiện báo cáo theo quy định.

2. Nhân sự

 

Phụ trách khoa:Bác sỹ Mai Thị Huê 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Thành viên: 07 người

 

 

 

 

Video

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Đăng Nhập

Đang có 30 khách và không thành viên đang online

Lượt truy cập

2191368

IP của bạn là: 54.144.55.253
Thời gian: 06-12-2021 10:57:25

LIÊN KẾT FACEBOOK

Facebook