Thông tin tiến độ thực hiện di dời lồng bè, phao xốp lấn chiếm luồng, lạch nuôi trồng thủy sản trái phép gây ô nhiễm môi trường trên biển ( Bản tin số 5 ngày 25/3/2023)

(Cập nhật: 22:05 26/03/2023)

Ngày 25/3/2023 các lực lượng chức năng của thành phố và các phường đã tiếp tục triển khai các biện pháp yêu cầu các hộ nuôi trồng thủy sản trái phép trên địa bàn thực hiện tháo dỡ, di dời các bè mảng, dây hầu nuôi trồng trái phép trên biển cụ thể như sau: Tính đến ngày 25/3/2023 đã tháo dỡ, di dời tổng số 2380 dây phao và 1106 mảng tre (tăng 405 dây phao và 25 mảng tre so với ngày 24/3).

Đồng chí Đinh Ngọc Chiến - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố trực tiếp chỉ đạo công tác di dời lồng bè, phao xốp lấn chiếm luồng, lạch nuôi trồng  thủy sản trái phép gây ô nhiễm môi trường trên biển

Đối với phường Quang Hanh:

Tổng số 18 hộ vi phạm, đến thời điểm hiện tại có 18 hộ đã thực hiện tháo dỡ, di dời (Trong đó: 11 hộ đã thực hiện xong 100%, 07 hộ đã thực hiện tháo dỡ, di dời một phần công trình vi phạm) với tổng số 170 dây phao và 242 mảng tre (tăng 57 dây hàu và 3 mảng tre so với ngày 24/3).

+ Số hộ thực hiện tháo dỡ di dời một phần các công trình vi phạm có 07 hộ gồm:

1.Bùi Huy Phương, địa chỉ Khu 8, Phong Hải, Quảng Yên, Quảng Ninh, đã tháo dỡ 50/50 dây hàu và chưa tháo dỡ 80 mảng tre.

2.Đỗ Văn Xuân, Tổ 65, khu 8, Phường Hà Phong, Thành phố Hạ Long, đã tháo dỡ 10/28 dây hàu và 40/80 mảng tre.

3.Nguyễn Văn Mạnh, Tổ 2, khu Đập nước 2, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, đã tháo dỡ 10/10 dây hàu và 06/10 mảng tre.

4.Tạ Tiến Đức, Tổ 4, Khu 6B, Cẩm Trung, Cẩm Phả đã tháo dỡ 73/200 mảng tre và chưa tháo dỡ 120 dây hàu.

5.Đinh Văn Lùn, Lập Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng, đã tháo dỡ 20/20 dây hàu và 2/40 mảng tre.

6.Phạm Văn Thách, Tổ 3, khu 6C, Cẩm Trung, Cẩm Phả, chưa tháo dỡ 36 mảng tre.

7.Bùi Đình Lanh, Khu Thống nhất 2, Tân An, Quảng Yên, Quảng Ninh, chưa tháo dỡ 100 dây hàu.

Đối với phường Cẩm Thạch

Tổng số 23 hộ vi phạm, đến thời điểm hiện tại 22 hộ đã tháo dỡ, di dời (Trong đó: 06 hộ đã thực hiện xong 100%, 16 hộ đã thực hiện tháo dỡ, di dời một phần công trình vi phạm, 01 hộ chưa thực hiện tháo dỡ, di dời) với tổng số 497 dây phao và 409 mảng tre (tăng 103 dây phao và 22 mảng so với ngày 24/3).

+ Số hộ thực hiện tháo dỡ di dời một phần các công trình vi phạm có 16 hộ gồm:

1.Nguyễn Văn Ba, Tổ 3, khu 1B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tháo dỡ, di dời 260/300 dây hàu.

2.Nguyễn Văn Lợi, Khu 8, phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đã tháo dỡ 12/41 dây hàu.

3.Nguyễn Huy Bình, Tổ 7, khu 1A, phường Quang Hanh, Cẩm Phả, đã tháo dỡ 4/7 dây hàu.

4.Lương Văn Cộng, Tổ 3, khu Nam Thạch B, phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, đã tháo dỡ 3/7 dây hàu.

5.Trần Văn Phước, Tổ 5, khu Nam Thạch B, phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, đã tháo dỡ 7/10 dây hàu, 4/10 mảng tre.

6.Phạm Văn Huy, Tổ 4, khu Nam Thạch B, phường Cẩm Thạch, đã tháo dỡ 20/35 dây hàu.

7.Hoàng Thị Khuyên, Tổ 2, khu 6A,phường Cẩm Trung, Cẩm Phả, đã tháo dỡ 9/15 mảng tre.

8.Đặng Văn Vinh, Tổ 7, Tân Lập 4, Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh, đã tháo dỡ 24/50 mảng tre và 16/120 dây hàu.

9.Vũ Thế Linh, Tổ 2, khu 10, Phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh, đã tháo dỡ 42/73 dây hàu và 60/155 mảng tre.

10.Trần Quốc Vương, Tổ 5, khu 3, Cẩm Thành, Cẩm Phả, đã tháo dỡ 82/154 dây hàu.

11Vũ Thị Minh Khóa, Tổ 3, khu 6B, Cẩm Trung, Cẩm Phả, đã tháo dỡ 10/20 mảng tre và chưa tháo dỡ 10/10 dây hàu.

12.Tạ Tiến Đức, tổ 4, khu 6B, phường Cẩm Trung, Cẩm Phả, đã tháo dỡ 120/200 dây hàu.

13.Nguyễn Văn Phước, Khu 6, Nam Hòa, Quảng Yên, Quảng Ninh, đã tháo dỡ 13/35 dây hàu.

14.Đồng Thị Loan, Tổ 6, khu Tân Lập 6, phường Cẩm Thủy, Cẩm Phả, đã tháo dỡ 3/10 dây hàu

15.Hà Văn Cẩm, Thôn 3, Liên Hòa, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh số công trình vi phạm chưa tháo dỡ 5/20 dây hàu và 100 mảng tre.

16.Đinh Hữu Sơn, Thôn Bảo Kiếm, xã Lập Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng đã tháo dỡ 8/68 dây.

+ Số hộ chưa thực hiện tháo dỡ các công trình vi phạm có 01 hộ gồm:

Bùi Hữu Khải, Tổ 3, khu Tân Lập 6, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, chưa tháo dỡ 20 dây hàu.

 Đối với phường Cẩm Thủy

Tổng số 12 hộ vi phạm, đến thời điểm hiện tại 12 hộ đã thực hiện tháo dỡ, di dời (Trong đó: 09 hộ đã thực hiện xong 100%, hộ đã thực hiện tháo dỡ, di dời một phần) với tổng số 381 dây phao và 114 mảng tre (tăng 125 dây hàu so với ngày 24/3).

+ Số hộ thực hiện tháo dỡ di dời một phần các công trình vi phạm có 03 hộ gồm:

1.Nguyễn Văn Tuân, Tổ 5, khu 2B, phường Cẩm Trung, đã tháo dỡ 120/140 dây hàu.

2.Chu Văn Chiến, Tổ 6, khu 6a, Cẩm Trung, Cẩm Phả, đã tháo dỡ 36/81 dây hàu.

3.Phạm Ngọc Hà, Tổ 2, Tân Lập 4, Cẩm Thủy, Cẩm Phả, đã tháo dỡ 21/45 dây hàu.

Đối với phường Cẩm Trung

Tổng số có 07 hộ vi phạm, đến thời điểm hiện tại 07 hộ đã thực hiện tháo dỡ, di dời, trong đó: 04 hộ di dời xong 100%, 03 hộ di dời một phần công trình vi phạm (tăng 70 dây so với ngày 24/3).

+ Số hộ thực hiện tháo dỡ di dời một phần các công trình vi phạm có 03 hộ gồm:

1.Nguyễn Ánh Ngọc, tổ 1, khu 6B, phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, đã tháo dỡ 156/216 dây hàu.

2.Đỗ Văn Tuân, tổ 5, khu 6, phường Cẩm Thành, đã tháo dỡ 30/50 dây hàu.

3.Trần Quốc Vương, tổ 5, khu 3, phường Cẩm Thành, đã tháo dỡ 21/41 dây hàu.

Đối với phường Cẩm Thành

Tổng số 09 hộ vi phạm, đến thời điểm hiện tại 09 hộ đã thực hiện tháo dỡ, di dời công trình vi phạm, Trong đó: 07 hộ đã thực hiện xong 100%, 02 hộ đã thực hiện tháo dỡ, di dời một phần công trình vi phạm) (tăng 45 dây so với ngày 24/3).

+ Số hộ thực hiện tháo dỡ di dời một phần các công trình vi phạm có 02 hộ gồm:

1.Nguyễn Hoàng Giang, Tổ 3, khu 2A, Cẩm Trung, Cẩm Phả, đã tháo dỡ 99/164 dây hàu.

2.Vũ Văn Cường, Tổ 6, Tân Lập 3, Cẩm Thủy, Cẩm Phả, đã tháo dỡ 104/215 dây hàu.

Đối với phường Cẩm Bình

 Tổng số có 07 hộ vi phạm, đến thời điểm hiện tại 07 hộ đã thực hiện tháo dỡ, di dời công trình vi phạm. Trong đó: 4 hộ đã thực hiện xong 100%, 03 hộ đã thực hiện tháo dỡ, di dời một phần công trình vi phạm với tổng số 80 dây hàu và 100 mảng tre (tăng 05 dây so với ngày 24.3).

+ Số hộ thực hiện tháo dỡ di dời một phần các công trình vi phạm có 03 hộ gồm:

1.Vũ Văn Hoàn, Yên Thọ, Đông Triều, Quảng Ninh, đã tháo dỡ 18/28 dây hàu.

2.Đinh Xuân Đức, Tổ 3, Hoà Lạc, Cẩm Bình, Cẩm Phả, đã tháo dỡ 38/84 dây hàu và 40/40 mảng tre.

3.Nguyễn Thế Đông, Tổ 5, khu Diêm Thủy, phường Cẩm Bình, đã tháo dỡ 60/90 mảng tre.

Đội kiểm tra trật tự đô thị và môi trường thành phố

- Tổ chức tháo dỡ 8 dây của hộ ông Lưu Quang Thiết, Tổ 2, Khu Tân Lập 3, Cẩm Thủy, Cẩm Phả (phường Cẩm Thạch chủ trì phối hợp với Đội KTTT đô thị và môi trường).

Như vậy tính đến ngày 25/3/2023 trên toàn thành phố đã thực hiện tháo dỡ, di dời đối với 76/77 hộ vi phạm (trong đó: 41 hộ tháo dỡ 100% công trình, 35 hộ đã tháo dỡ, di dời một phần công trình, 01 hộ chưa thực hiện tháo dỡ).

Trong những ngày tới các lực lượng chức năng của thành phố sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng xử lý nghiêm các hộ nuôi trồng thủy sản trái phép cố tình không chấp hành việc tháo dỡ, di dời các bè mảng, dây hầu theo đúng cam kết.

Nguồn: quangninh.gov.vn

Tin tức liên quan

 • Video clip
 • Sở y tế Quảng Ninh
 • fgfghf
 • vcv
Hãy nhập mã xác nhận:

 • Liên kết web
  • Sở y tế Quảng Ninh
  • bệnh viện tỉnh
  • bãi cháy
  • sản nhi
  • lao phổi
  • y cổ truyền
  • chức năng
  • cdc
  • lão khoa
  • dfd