THÔNG BÁO: VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 05/2023/CP CỦA CHÍNH PHỦ

(Cập nhật: 16:09 28/09/2023)

Trong thời gian triển khai thực hiện Nghị định 05/2023/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56//2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập, Sở Y tế đã có Văn bản số 2876/SYT-VP ngày 18/7/2023 báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh xem xét kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc để đảm bảo quyền lợi cho toàn bộ viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế.

Ngày 14/9/2023, Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Quảng Ninh có Văn bản số 415/ĐĐBQH về việc chuyển văn bản trả lời của Bộ trưởng Bộ Y tế đối với chất vấn của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh (Văn bản số 5308/BYT-VPB1 ngày 22/8/2023 của Bộ Y tế về việc trả lời nội dung chất vấn của ĐBQH tỉnh Quảng Ninh).

Ngày 09/8/2023, Thủ tướng Chính phủ có văn bản số 734/TTg-KTTH về việc trả lời chất vấn của ĐBQH Nguyễn Minh Tâm thuộc đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình tại Kỳ họp Quốc hội thứ 5, Quốc hội Khóa XV.

Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả đăng tải Văn bản trả lời số 734/TTg-KTTH ngày 09/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 5308/BYT-VPB1 ngày 22/8/2023 của Bộ Y tế để cán bộ công chức viên chức người lao động và nhân dân được hiểu rõ về các chế độ, chính sách và các ý kiến trả lời của Chính phủ, Bộ Y tế về các quy định, mục đích, đối tượng thụ hưởng của Nghị định số 05/2023/NĐ-CP.

-> Download: 734

-> Download: 5308

Tin tức liên quan

 • Video clip
 • Sở y tế Quảng Ninh
 • fgfghf
 • vcv
Hãy nhập mã xác nhận:

 • Liên kết web
  • Sở y tế Quảng Ninh
  • bệnh viện tỉnh
  • bãi cháy
  • sản nhi
  • lao phổi
  • y cổ truyền
  • chức năng
  • cdc
  • lão khoa
  • dfd