Người là niềm tin tất thắng

   Hôm nay (19-5), toàn Đảng, toàn dân, toàn quân kỷ niệm trọng thể 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh-Anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Người, cũng là tròn 100 năm (1920-2020) Nguyễn Ái Quốc đến với luận cương của Lênin và tìm ra con đường cách mạng giải phóng dân tộc.

   Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh cũng là người cộng sản đầu tiên của Việt Nam. Không chỉ nhân dân Việt Nam, mà nhân dân thế giới, bạn bè quốc tế cũng rất khâm phục, dành cho Người những tình cảm thiêng liêng, cao đẹp và sự kính trọng đặc biệt.

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, phong cách, đạo đức vĩ đại, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn công lao trời biển của Bác Hồ. Người là tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và tự do, hạnh phúc của nhân dân.

Bác Hồ với đồng bào dân tộc thiểu số. (Ảnh tư liệu)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta. Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam-Đảng chân chính cách mạng, đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi gian nan, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tên tuổi và sự nghiệp cách mạng; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mãi trường tồn, là di sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc, là kim chỉ nam, là ngọn đuốc, ánh sáng soi đường, dẫn dắt sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đúng vào dịp diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, do vậy, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh càng có ý nghĩa lớn lao, thiết thực, nhất là thấm nhuần tư tưởng của Người về đảng cầm quyền, về xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ (ĐNCB), về mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân... Đó cũng là những nội dung hết sức quan trọng, góp phần vun đắp truyền thống và các giá trị của Đảng cầm quyền chân chính; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và ĐNCB, đảng viên.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại, thiên tài, nhưng Người rất đỗi giản dị, khiêm tốn, gần gũi với nhân dân; nêu gương sáng về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Người cũng mong muốn và đòi hỏi Đảng phải “giữ chặt mối liên hệ với dân chúng và luôn luôn lắng tai nghe ý kiến của dân chúng. Đó là nền tảng lực lượng của Đảng và nhờ đó mà Đảng thắng lợi”... Một trong những tư tưởng vĩ đại nhất của Bác Hồ là tình yêu thương con người, vì con người, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Suốt cuộc đời, Người không màng danh lợi, mà “chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Trước lúc đi xa, Người vẫn “chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”.

Học tập và noi theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta và ĐNCB, đảng viên luôn thấm nhuần tư tưởng trọng dân, gần dân, vì dân của Bác, gắn bó máu thịt với nhân dân, hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác.

Chúng ta nguyện đi theo con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã chọn, kế tục trung thành, kế thừa xuất sắc và không ngừng phát triển sự nghiệp cách mạng vẻ vang. Đảng ta luôn kiên định những quan điểm có tính nguyên tắc, vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam; quan tâm giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo Di chúc của Người: “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân".

Thấm nhuần tư tưởng và thực hiện di huấn của Người, trong suốt những năm kháng chiến trường kỳ gian khổ, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng ta luôn coi trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng ĐNCB là “then chốt của then chốt”, là “công việc gốc” của Đảng. Điều này càng được Đảng ta đặc biệt quan tâm thực hiện bài bản, nghiêm túc trong nhiệm kỳ Đại hội XII, nhất là trong xây dựng ĐNCB chiến lược và chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng, với tinh thần phải đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, giáo dục và rèn luyện, có vinh dự lớn được Bác Hồ đặt tên. Sinh thời, Người đặc biệt quan tâm, chăm lo xây dựng, phát triển quân đội trên mọi lĩnh vực; dành cho bộ đội muôn vàn tình thân yêu. Trải qua hơn 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, Quân đội ta luôn trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Đặc biệt, càng trong gian khó, hiểm nguy, ở những nơi “đầu sóng ngọn gió”, tình quân-dân càng thêm gắn bó bền chặt, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ thêm tỏa sáng.

Nhớ về Bác kính yêu, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và nhân dân, xứng đáng là đội quân cách mạng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ và vinh dự được nhân dân mến gọi “Bộ đội Cụ Hồ”.

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vững niềm tin tất thắng vào con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn và soi đường dẫn lối!

Theo QĐND

Tháng 5 nhớ Bác…

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành nhiều tình cảm cho Vùng mỏ. Quảng Ninh luôn nỗ lực, sáng tạo, phấn đấu trở thành tỉnh giàu mạnh như lời căn dặn của Người năm xưa.

Đồng bào các dân tộc tỉnh Hải Ninh vui mừng đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm, ngày 19/2/1960. Đồng bào các dân tộc tỉnh Hải Ninh vui mừng đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm, ngày 19/2/1960. Ảnh tư liệu.

Vùng mỏ trước đây còn nghèo nàn, khai thác than chủ yếu theo phương pháp thủ công nặng nhọc, nguy hiểm. Sau khi tiếp quản Vùng mỏ, với khí thế phơi phới của tự do, được làm chủ máy móc, làm chủ cuộc đời, những người thợ mỏ đã thi đua mỗi người làm việc bằng hai, bằng ba “khơi nguồn suối than cho than xuôi về bến” tiếp sức cho công cuộc sản xuất những năm đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, chi viện cho miền Nam đấu tranh thống nhất nước nhà…

“Than ở Vùng mỏ vào loại than tốt nhất của thế giới…Các chú phải làm than cho tốt” - Bác từng căn dặn thế. Cho đến nay, cán bộ, công nhân viên ngành Than làm theo lời Bác, luôn nỗ lực không ngừng đổi mới và phát triển theo hướng đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa vào các khâu sản xuất, chế biến và tiêu thụ than nhằm nâng cao năng suất.

Ngành Than tiếp tục tái cơ cấu sắp xếp lực lượng lao động hợp lý, chăm lo toàn diện đến đời sống, điều kiện lao động, ổn định  việc làm, thu nhập cho gần 10 vạn thợ mỏ. Vượt qua bao thăng trầm, ngành Than hiện vẫn là một ngành công nghiệp chủ lực của Quảng Ninh, là một trong 3 trụ cột quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Hệ thống giàn chống tự động hiện đại tại lò chợ cơ giới hóa đồng bộ 1,2 triệu tấn than/năm không chỉ cải thiện điều kiện việc làm, tăng năng suất lao động mà còn đảm bảo an toàn lao động cho công nhân.
Cơ giới hóa, hiện đại hóa trong ngành Than góp phần cải thiện điều kiện làm việc, tăng năng suất lao động và đảm bảo an toàn hơn cho công nhân. Ảnh: Hùng Sơn.

Về thăm Quảng Ninh, Bác cũng khen cảnh quan của Vùng mỏ vào loại kỳ quan của loài người. Những năm qua, cùng với sự phát triển của các ngành kinh tế, Quảng Ninh cũng định hướng nhằm phát huy giá trị các cảnh quan thiên nhiên cùng với sự đầu tư cho các giá trị văn hóa, để phát triển du lịch.

Hiện nay, du lịch Quảng Ninh đã phát triển rộng khắp từ cửa ngõ phía Tây Đông Triều đến địa đầu Móng Cái và các vùng biển đảo của tỉnh. Quảng Ninh đã trở thành một trung tâm du lịch lớn của cả nước, đang chuyển mình mạnh mẽ hướng tới tầm khu vực và thế giới.

Bác cũng từng đến thăm, động viên bà con nông dân ở nhiều vùng, miền của Quảng Ninh năm xưa, gắn với các địa danh như Móng Cái, Tuần Châu, Yên Lập, Ngọc Vừng, Cô Tô… Những năm qua, người nông dân đã tìm cách khai thác tốt các điểm riêng của Quảng Ninh vốn không có nhiều đồng bằng mà thay vào đó là diện tích lớn đồi núi, sông suối và biển, để phát triển phong phú cả về nông - lâm - thủy sản. Nông nghiệp của tỉnh đã có sự chuyển dịch mạnh từ trồng trọt sang chăn nuôi, phát triển kinh tế thủy sản, vốn mang lại giá trị kinh tế cao hơn. Trong đó, ưu tiên canh tác các loại cây có giá trị kinh tế, có lợi thế, tính cạnh tranh cao; chăn nuôi theo hướng trang trại tập trung gắn với vệ sinh an toàn thực phẩm.

Phát triển các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, nuôi biển công nghiệp, mô hình ứng dụng công nghệ cao. Khai thác thủy sản theo hướng xa bờ, khai thác gắn với bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản. Tỷ lệ che phủ rừng của địa phương đạt 54,8%, ở nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước về tỷ lệ che phủ rừng.

Du lịch Quảng Ninh
Du lịch Quảng Ninh nay đã trở thành một trung tâm du lịch lớn của cả nước. Ảnh: Tàu du lịch chở khách tham quan Vịnh Hạ Long neo đậu tại Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu.

Quan tâm đến đồng bào tuyến đảo, vùng biên giới, đồng bào các dân tộc thiểu số, những năm qua, đặc biệt là trong khoảng 10 năm trở lại đây, Quảng Ninh đã bước vào xây dựng nông thôn mới với khí thế, sức sống mạnh mẽ.

Người nông dân các vùng, miền, kể cả là các vùng khó đều từng bước phát huy tốt vai trò chủ thể của mình trong xây dựng và hưởng thụ các thành quả do chính mình tạo ra. Diện mạo các vùng nông thôn của Quảng Ninh hôm nay ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần người dân, đặc biệt là đồng bào vùng sâu, vùng xa có sự thay đổi rõ nét.

Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều toàn tỉnh đến hết năm 2019 chỉ còn 0,52%. Các tuyến đảo trên địa bàn đa phần đều đã được thắp sáng từ nguồn điện lưới quốc gia, từ vốn ngân sách đầu tư của trung ương, của tỉnh và sự chung sức đóng góp của doanh nghiệp, người dân..

Bác từng căn dặn “Vì lợi ích 10 năm phải trồng cây. Vì lợi ích trăm năm phải trồng người”. Những lần về thăm Quảng Ninh, Bác cũng dành nhiều thời gian gặp gỡ thầy cô giáo và các em học sinh. Cùng với sự phát triển của tỉnh, Quảng Ninh đã chăm lo tốt cho sự nghiệp “trồng người”, trở thành tỉnh đứng đầu 15 tỉnh miền núi phía Bắc về các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục.

f
Sản xuất nông nghiệp của Quảng Ninh ngày càng đi theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Ảnh: Nông sản của HTX chất lượng cao Hoa Phong (TX Đông Triều) bán tại Hội chợ OCOP của tỉnh.

Trong đó, tỉnh tiếp tục chuẩn hóa đội ngũ giáo viên các cấp học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, hiện tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn là hơn 99%, trong đó trên chuẩn chiếm gần một nửa. Các mô hình “lớp học thông minh”, “trường học thông minh” được triển khai, nhân rộng.

Chất lượng dạy và học được nâng cao, tính đến hết năm 2019, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia của tỉnh đạt trên 84%. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT trong 5 năm qua đạt bình quân 99,2%. Kết quả phổ cập giáo dục (PCGD) được duy trì và nâng cao chất lượng. Đến nay, 98,9% đơn vị cấp xã đạt chuẩn PCGD tiểu học đúng độ tuổi, 100% đơn vị đạt chuẩn PCGD THCS, 97,3% đơn vị đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi.

Ngoài các chính sách theo quy định chung, tỉnh đã ban hành nhiều chính sách đặc thù hỗ trợ trẻ em tiểu học, học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên... theo hướng mở rộng đối tượng thụ hưởng, nâng mức hỗ trợ. Ngân sách chi cho giáo dục đạt hơn 20% so với tổng chi ngân sách trên địa bàn tỉnh, cao hơn quy định hiện hành…

Quảng Ninh là dải đất địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc nên đã nhiều lần vinh dự được đón Bác về thăm. Những vùng đất nơi Bác đã đi qua, những lời căn dặn Bác để lại và biết bao lớp người từng được gặp Bác vẫn còn mãi lưu giữ hình ảnh Người trong tim. Dấu chân Người đã đi xa rất lâu rồi nhưng tình cảm, hình bóng Người vẫn đồng hành với mỗi chặng đường đi lên theo lời dạy của Bác trên vùng than gian lao năm xưa và dải đất Quảng Ninh giàu đẹp hôm nay…

Phan Hằng

http://www.baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202005/thang-5-nho-bac-2483847/

Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi là tấm gương sáng ngời để học tập và noi theo

Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp về chí khí cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập tự chủ, lòng yêu nước, yêu nhân dân tha thiết, đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, tác phong khiêm tốn, giản dị.

Người để lại cho chúng ta một tấm lòng nhân hậu, một tình cảm chan chứa yêu thương, vì nước, vì dân, vì Đảng; một trí tuệ anh minh, mẫn tiệp; một tầm nhìn xa rộng, sâu sắc; một mẫu mực tuyệt vời về cách sống, cách nghĩ, cách viết, cách nói, cách làm việc…

Thân thế Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh (lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, lớn lên đi học lấy tên là Nguyễn Tất Thành, hoạt động cách mạng lấy tên là Nguyễn Ái Quốc) sinh ngày 19-5-1890 trong một gia đình nhà nho yêu nước, tại làng Hoàng Trù, xã Chung Cự, tổng Lâm Thịnh, nay thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Thân phụ là Nguyễn Sinh Sắc, thân mẫu là Hoàng Thị Loan.

Từ lúc sinh ra đến 5 tuổi, Nguyễn Sinh Cung sống trong sự chăm sóc đầy tình thương yêu của gia đình, đặc biệt là ông bà ngoại. Năm 1895, Nguyễn Sinh Cung theo gia đình vào sống ở Huế. Đầu năm 1901, sau khi thân mẫu qua đời, Người theo cha trở về Nghệ An, rồi lấy tên là Nguyễn Tất Thành, tích cực học chữ Hán và còn theo cha đi một số nơi, học thêm nhiều điều. Năm 1906, Nguyễn Tất Thành theo cha vào Huế, thời gian đầu học trường Pháp - Việt, sau học trường Quốc học Huế. Tháng 6-1909, Nguyễn Tất Thành theo cha vào Bình Định, tháng 8-1910 vào Phan Thiết, Bình Thuận làm giáo viên trường Dục Thanh. Tháng 2-1911, Nguyễn Tất Thành vào Sài Gòn.

Quá trình hoạt động cách mạng của Người

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà nho yêu nước, ở một làng quê giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng; chứng kiến cảnh nước mất nhà tan, Người đã sớm hun đúc ý chí và khát vọng cháy bỏng giành độc lập tự do cho dân, cho nước. Ngày 5-6-1911 với tên gọi mới là Văn Ba, Người đã lên tàu Amiran Latusơ Tơrêvin, rời bến cảng Nhà Rồng đi Mác-xây (Pháp).

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với hơn 3 vạn công nhân Khu công nghiệp Vysočina trong chuyến thăm hữu nghị Tiệp Khắc (17-7-1957). (Nguồn: TTXVN)

Từ năm 1912-1917, Nguyễn Tất Thành đi qua một số nước châu Phi, châu Mỹ. Giữa năm 1913, Người đến nước Anh, tham gia nhiều hoạt động, cuối năm 1917, Người mới trở lại nước Pháp.

Đầu năm 1919, Nguyễn Tất Thành tham gia Đảng Xã hội Pháp, tháng 6-1919 thay mặt Hội những người yêu nước Việt Nam tại Pháp gửi bản yêu sách gồm 8 điểm (ký tên Nguyễn Ái Quốc) tới Hội nghị các nước đế quốc họp ở Versailles (Pháp), đòi chính phủ các nước họp Hội nghị phải thừa nhận các quyền tự do, dân chủ và quyền bình đẳng của dân tộc Việt Nam.

Tháng 7-1920, Nguyễn Ái Quốc đọc được Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa.

Tháng 12-1920, Nguyễn Ái Quốc tham gia Đại hội Đảng Xã hội Pháp. Tại đây Người đã bỏ phiếu tán thành Quốc tế III và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp, trở thành người Cộng sản đầu tiên của Việt Nam.

Từ năm 1921 đến tháng 6-1923, Nguyễn Ái Quốc tham gia nhiều hoạt động: Thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa, dự Đại hội lần thứ I và lần thứ II của Đảng Cộng sản Pháp, sinh hoạt trong Câu lạc bộ Phôbua, làm Chủ nhiệm kiêm chủ bút Báo Người cùng khổ...

Ngày 13-6-1923, Người rời nước Pháp đi Đức và đến thành phố Sankt-Peterburg (Liên Xô) ngày 30-6-1923.

Từ tháng 7-1923 đến tháng 10-1924, Nguyễn Ái Quốc tích cực hoạt động trong phong trào cộng sản quốc tế, bổ sung và phát triển lý luận về cách mạng thuộc địa. Người hoạt động trong Quốc tế Nông dân; tham dự Đại hội II Quốc tế Công hội đỏ, Đại hội Quốc tế Cộng sản Thanh niên; tiếp tục viết nhiều sách báo tuyên truyền cách mạng, hoàn thành tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp; học tập tại trường Đại học phương Đông; tham gia Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản và được chỉ định là cán bộ Ban phương Đông Quốc tế Cộng sản.

Tháng 11-1924, Nguyễn Ái Quốc rời Liên Xô về Quảng Châu (Trung Quốc). Tháng 6-1925, Người thành lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên, trực tiếp mở các lớp huấn luyện cán bộ, ra Báo Thanh niên (1925), tờ báo cách mạng đầu tiên của Việt Nam nhằm truyền bá Chủ nghĩa Mác-Lênin về Việt Nam, chuẩn bị cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc được tập hợp và in thành tác phẩm Đường Cách mệnh, được xuất bản vào năm 1927.

Hè năm 1927, Nguyễn Ái Quốc rời Trung Quốc đi Liên Xô, sau đó đi Đức (tháng 11-1927) rồi bí mật sang Pháp, đến nước Bỉ dự cuộc họp của Đại hội đồng liên đoàn chống đế quốc (tháng 12-1927), rồi quay lại Đức, đi Thụy Sĩ, sang Italia. Tháng 7-1928, Nguyễn Ái Quốc tới Xiêm (Thái Lan), rồi trở lại Trung Quốc vào cuối năm 1929.

Từ ngày 6-1 đến ngày 7-2-1930 tại Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc), Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ năm 1930 đến năm 1941, tuy hoạt động ở nước ngoài nhưng Nguyễn Ái Quốc vẫn chỉ đạo sát sao phong trào cách mạng trong nước. Tháng 6-1931, Người bị nhà cầm quyền Anh bắt giam ở Hồng Kông. Cuối năm 1932, Người được trả tự do, sau đó đến Liên Xô học tại trường Quốc tế Lênin.

Tháng 10-1938, Người rời Liên Xô đến Diên An (Trung Quốc) làm việc tại Bộ chỉ huy Bát lộ quân, sau đó bắt liên lạc với tổ chức Đảng, chuẩn bị về nước trực tiếp chỉ đạo cách mạng Việt Nam.

Ngày 28-1-1941, sau hơn 30 năm xa Tổ quốc, Nguyễn Ái Quốc trở về nước (tại cột mốc 108 thuộc xã Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng).

Từ ngày 10 đến ngày 19-5-1941, Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị lần thứ VIII của Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tại Khuổi Nặm (Pắc Bó, Cao Bằng). Hội nghị đã xác định đường lối đấu tranh giải phóng dân tộc, chỉ đạo thành lập Mặt trận Việt Minh, sáng lập Báo Việt Nam Độc lập, tổ chức lực lượng vũ trang giải phóng, xây dựng căn cứ địa cách mạng.

Tháng 8-1942, lấy tên là Hồ Chí Minh, Người đại diện cho Mặt trận Việt Minh và Phân hội Việt Nam thuộc Hiệp hội Quốc tế chống xâm lược sang Trung Quốc bắt liên lạc với Đồng minh, cùng phối hợp hành động chống phát xít trên chiến trường Thái Bình Dương. Người bị chính quyền địa phương của Tưởng Giới Thạch bắt giam trong các nhà lao của tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Trong thời gian bị giam giữ, Người viết cuốn Nhật ký trong tù. Tháng 9-1943, Người được thả tự do.

Tháng 9-1944, Hồ Chí Minh trở về căn cứ Cao Bằng. Tháng 12-1944, Hồ Chí Minh chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tháng 5-1945, Hồ Chí Minh từ Cao Bằng về Tân Trào (Tuyên Quang). Tại đây theo đề nghị của Người, Hội nghị toàn quốc của Đảng và Đại hội Quốc dân đã họp quyết định Tổng khởi nghĩa. Đại hội Quốc dân đã bầu ra Ủy ban giải phóng dân tộc Việt Nam (tức Chính phủ lâm thời) do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.

Tháng 8-1945, Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi.

Ngày 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Người đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Cùng Đảng lãnh đạo đất nước giành những thắng lợi to lớn

Những năm 1945-1946, Người cùng Trung ương Đảng lãnh đạo nhân dân xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, đối phó với thù trong, giặc ngoài, đưa cách mạng Việt Nam vượt qua tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”; tổ chức Tổng tuyển cử trong cả nước, bầu Quốc hội và thông qua Hiến pháp dân chủ đầu tiên của Việt Nam. Quốc hội khóa I (1946) đã bầu Người làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Ngày 2-3-1946, Chính phủ Liên hiệp kháng chiến được thành lập do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.

Ngày 3-11-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh được Quốc hội giao nhiệm vụ thành lập Chính phủ mới do Người làm Chủ tịch nước kiêm Thủ tướng Chính phủ (từ tháng 11-1946 đến tháng 9-1955) và kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Đại hội lần thứ II của Đảng (1951), Người được bầu làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã giành thắng lợi vẻ vang trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, mà đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, đưa miền Bắc đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Sau Chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Genève được ký kết. Quân Pháp rút về nước, miền Bắc nước ta được hoàn toàn giải phóng. Theo Hiệp định Genève, sau 2 năm sẽ tổ chức Tổng tuyển cử thống nhất nước Việt Nam. Nhưng đế quốc Mỹ với ý đồ xâm lược Việt Nam từ lâu, đã lợi dụng cơ hội, gạt Pháp ra, nhảy vào tổ chức, chỉ huy ngụy quyền, ngụy quân tay sai, viện trợ kinh tế quân sự, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới, chia cắt lâu dài nước ta. Cả dân tộc ta lại bước vào cuộc chiến đấu chống xâm lược mới. Trước bối cảnh đó, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục lãnh đạo nhân dân thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược: Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, thực hiện giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tháng 10-1956, tại Hội nghị Trung ương Đảng mở rộng lần thứ X (khóa II), Chủ tịch Hồ Chí Minh được cử giữ chức Chủ tịch Đảng.

Tại Đại hội lần thứ III của Đảng (1960), Người được bầu lại làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam. Quốc hội khóa II, khóa III bầu Người làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cùng với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra đường lối đúng đắn, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và công cuộc cải tạo, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc thắng lợi; đặt nền móng và không ngừng vun đắp tình hữu nghị giữa dân tộc Việt Nam với các dân tộc trên thế giới, giữa Đảng Lao động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) với các Đảng Cộng sản và phong trào công nhân quốc tế.

Ngày 2-9-1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời là tổn thất vô cùng to lớn. Đồng bào và chiến sĩ cả nước ta thương nhớ Người khôn xiết. Sự ra đi của Người để lại muôn vàn tình thương yêu cho toàn Đảng, toàn dân tộc Việt Nam và tình đoàn kết thân ái với nhân dân tiến bộ trên thế giới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta và vì hòa bình, tiến bộ xã hội trên thế giới. Người đã trải qua một cuộc đời oanh liệt, đầy gian khổ hy sinh, vô cùng cao thượng và phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi là tấm gương sáng ngời cho lớp lớp thế hệ người Việt Nam học tập và noi theo.

Theo QDND

Công bố nghị quyết của HĐND tỉnh về kết quả bầu cử chức vụ lãnh đạo các ban HĐND tỉnh

Chiều 14/5, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã chủ trì Hội nghị Công bố các nghị quyết của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ lãnh đạo các ban HĐND tỉnh đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 17 – kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trao nghị quyết của HĐND tỉnh cho đồng chí Bùi Thị Hương.
DSC01161.JPG
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trao nghị quyết của HĐND tỉnh cho đồng chí Bùi Thị Thu Hà.

Tại hội nghị đã công bố các nghị quyết: Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đối với đồng chí Bùi Thị Hương, nguyên Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đối với đồng chí Bùi Thị Thu Hà, nguyên Ủy viên chuyên trách Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đối với đồng chí Vũ Văn Diện do đã được phân công đảm nhận công tác mới. Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đối với đồng chí Phạm Văn Hoài và Châu Hoài Thu do đã được phân công đảm nhận nhiệm vụ mới.

DSC01182.JPG
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tặng hoa chúc mừng đồng chí Vũ Văn Diện.
DSC01198.JPG
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tặng hoa chúc mừng các đồng chí: Phạm Văn Hoài, Châu Hoài Thu.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của cá nhân đồng chí Vũ Văn Diện, nguyên Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách và các đồng chí Phạm Văn Hoài, Châu Hoài Thu, nguyên Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội đối với các hoạt động của HĐND tỉnh, nhất là trong công tác thẩm tra các dự thảo nghị quyết, báo cáo, cũng như công tác giám sát, khảo sát tình hình thực hiện các quy định pháp luật về lĩnh vực phụ trách, góp phần quan trọng vào việc chỉ đạo, điều hành chung của Thường trực HĐND tỉnh.

Đối với các đồng chí mới được bầu cử bổ sung giữ các chức vụ lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Nguyễn Thanh

http://www.baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202005/cong-bo-nghi-quyet-cua-hdnd-tinh-ve-ket-qua-bau-cu-chuc-vu-lanh-dao-cac-ban-hdnd-tinh-2483408/

 

 

 

 

Video

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Đăng Nhập

Đang có 107 khách và không thành viên đang online

Lượt truy cập

1549407

IP của bạn là: 3.235.45.196
Thời gian: 07-08-2020 21:40:10

Nice Social Bookmark

FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed