BỆNH VIỆN ĐKKV CẨM PHẢ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020

         Chiều ngày 10/01/2020, Đảng bộ Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả đã tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020”. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện chủ trì hội nghị cùng với sự tham dự đầy đủ của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ và toàn thể Đảng viên các chi bộ trực thuộc.

Đồng chí Nguyễn Văn Đại, Phó Bí thư Đảng ủy báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2019 và triển khai kế hoạch công tác năm 2020

          Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2019 và triển khai kế hoạch công tác năm 2020 do Đồng chí Nguyễn Văn Đại, Phó Bí thư Đảng ủy trình bày. Năm 2019 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bệnh viện nhiệm kỳ 2015 - 2020, năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, đồng thời là năm thứ hai Bệnh viện được giao tự chủ hoàn toàn về tài chính, vì vậy đây là một năm vừa nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn. Ban Chấp hành Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể cán bộ viên chức, đảng viên trong Đảng bộ thực hiện hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu kế hoạch chuyên môn, chất lượng công tác khám chữa bệnh không ngừng được nâng cao, phát triển các kỹ thuật mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh, tạo dựng môi trường làm việc Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp, đời sống cán bộ viên chức được nâng lên. Cán bộ, đảng viên đề cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt Quy tắc ứng xử, quy chế chuyên môn, công tác thường trực cấp cứu, công tác kiểm soát nhiễm khuẩn…, trong năm không để sảy ra sai sót chuyên môn, tinh thần thái độ làm ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe người bệnh.

          Bên cạnh đó, Đảng ủy đã chỉ đạo, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, đường lối, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW. Từ đó đã tạo được tư tưởng tích cực trong mỗi cá nhân và xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong Đảng bộ. Thực hiện kiện toàn cấp ủy, bầu bổ sung chức danh Bí thư Đảng bộ phù hợp với đặc điểm, tình hình chính trị của Bệnh viện. Đảng bộ đã khen thưởng cho 01 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019.

          Kế hoạch năm 2020, Đảng bộ Bệnh viện tiếp tục thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ, cán bộ, đảng viên chấp hành chủ trương của Đảng, Nhà nước, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2020. Thực hiện các nội dung tổ chức đại hội Đảng bộ Bệnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đảng ủy Bệnh viện tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao trong đó trọng tâm là công tác khám chữa bệnh phục vụ nhân dân, thực hiện tốt các quy định về y đức, quy chế chuyên môn; tập trung phát triển các kỹ thuật chuyên sâu; công khai, minh bạch hoạt động tài chính; quan tâm đến công tác phát triển Đảng; động viên, khuyến khích và tạo mọi điều kiện để cán bộ viên chức trong bệnh viện tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng hoạt động chung của Bệnh viện; phấn đấu đạt “Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh Bí thư Đảng ủy - Giám đốc bệnh viện quán triệt nghị quyết của Tỉnh, thành phố về phương hướng nhiệm vụ năm 2020 

          Đồng chí Nguyễn Đức Thanh phát biểu quán triệt nghị quyết của Tỉnh, thành phố về phương hướng nhiệm vụ năm 2020 tới toàn thể đảng viên. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, cung câp dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng hiệu quả; thực hiện tốt công tác giao tiếp ứng xử, đổi mới phong cách phục vụ, tất cả vì sự hài lòng của người bệnh; nâng cao đời sống CBVC và người lao động là những mục tiêu phấn đấu của Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện hướng tới trong năm 2020. Đồng chí đã biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ Bệnh viện đã đạt được trong năm 2019 đồng thời nhận định năm 2020 sẽ là một năm với nhiều khó khăn, thử thách mà toàn thể cán bộ viên chức đảng viên của Bệnh viện cần cố gắng nhiều hơn nữa, đoàn kết đồng lòng, cùng nhau vượt qua để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đảng bộ khen thưởng cho 01 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019.

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

 

 

 

 

 

Video

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Đăng Nhập

Đang có 66 khách và không thành viên đang online

Lượt truy cập

1809691

IP của bạn là: 3.235.11.178
Thời gian: 25-02-2021 16:58:36

LIÊN KẾT FACEBOOK

Facebook