Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả đủ điều kiện thực hiện khám, chữa bệnh và khám sức khỏe cho người nước ngoài. The Cam Pha Hospital is licensed to be eligible for medical examination and health examination for foreigners. 锦普区综合医院完全合格接受外国病人的健康检查和看治病。

 
Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả là bệnh viện hạng II, tuyến tỉnh là một trong 3 bệnh viện (cùng với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, Bệnh viện Bãi Cháy) được Sở Y tế Quảng Ninh cấp phép đủ năng lực, điều kiện tổ chức hoạt động khám chữa bệnh và khám sức khỏe cho người nước ngoài. Theo đó, các hoạt động được phép triển khai tại Bệnh viện bao gồm: Khám, điều trị bệnh cho người nước ngoài và khám sức khỏe định kỳ cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam.
Bệnh viện đã ký kết hỗ trợ cấp cứu ban đầu cho nhiều công ty có người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh như: Công ty TNHH Tập đoàn xây dựng số 3 than Trung Quốc, Công ty AES-VCM-Mông Dương Power Co.LTD…
Chỉ tính từ đầu năm 2019 đến nay, Bệnh viện đã khám, điều trị nội trú, phẫu thuật và khám sức khỏe định kỳ cho gần 700 lượt người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại TP Cẩm Phả.
 
Cam Pha Hospital is a second-class, provincial-level hospital capable of organizing medical examination and health examination for foreigners (together with Quang Ninh Hospital and Bai Chay Hospital). ) approved (in Official Letter No. 644 / SYT-NVY dated April 1, 2015 of the Department of Health of Quang Ninh; a medical examination to grant a work permit to a foreigner in Vietnam.
Cam Pha Hospital has signed initial emergency support and periodic health checks for many companies with foreigners working in Quang Ninh province such as: : China Coal No. 3 Construction Group Co., Ltd., AES-VCM-Mong Duong Power Co.LTD ...
From the beginning of 2019, examine and treat nearly 700 foreigners (including examination, issuing periodic health examination certificate), inpatient treatment, surgery for foreigners living and working in Cam Pha City.
 
锦普区综合医院是一家二级省级医院,广宁省的卫生厅允许三家医院之一合格标准组织接受外国人看治病和健康体检。因此,在医院展开活动包括:为在越南工作的外国人看病,治疗和健康体检。医院已经和许多公司有外国工人签了初步紧急支持。比如:中煤第三建设(集团)有限责任公司-溪占II-IV矿第32号标段项目管理,AES-VCM 蒙洋公司..从2019年初医院已经看病,住院治疗,手术和健康体检近700外国人次。
 
 
Với đội ngũ cán bộ y tế có kinh nghiệm và năng lực chuyên môn vững vàng, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ tốt (nhiều bác sỹ có chứng chỉ phiên dịch tiếng Anh và tiếng Trung trong khám chữa bệnh), Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả đang từng bước đa dạng hóa và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân nói chung và các quy định của nhà nước đối với hoạt động khám chữa bệnh cho người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nói riêng.
 
With a team of well-trained doctors, experienced and stable professional skills, especially good communication skills in foreign languages (many doctors have certificates of English and Chinese interpreting in medical examination and treatment diseases), Cam Pha Hospital has been step by step diversifying and improving the quality of service provision to meet the increasing healthcare requirements of the people in general and state regulations for with medical examination and treatment activities for foreigners in Quang Ninh province in particular.
 
医院拥有经验丰富和专业能力强大的医务团队。
特别是良好外语沟通能力。(许多医生有看治病的英文和中文翻译证书)普区综合医院正在提升医院医疗服务质量,以满足人民日益增长的看病和治疗和对外国人看治病的国家规定。
 
 
Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả thông báo để các cá nhân, đơn vị có yếu tố nước ngoài được biết và liên hệ hợp tác với Bệnh viện trong công tác hỗ trợ cấp cứu, khám điều trị bệnh và khám sức khỏe định kỳ cho người nước ngoài đang làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh:
 
Cam Pha Hospital would like to inform foreign organizations and individuals who need medical examination, treatment and health examination to issue work permits to foreigners in Vietnam. Please contact:
 
锦普区医院通知给所有公司在广宁省工作的外国人了解和联系,以方便急救,看病,治疗和健康体检互助合作。
联系方式:
 
 
1. Phụ trách chung:
General manager
负责人
 
BS.CKI Lê Thị Thùy Trang, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả (SĐT: 0979.812.525; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.);
 
Hoặc Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả (SĐT: 0203.3.950.745; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
 
Prof. Dr. Le Thi Thuy Trang, Head of General Planning Department, Cam Pha Hospital (Tel: 0979.812.525; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.);
Or General Planning Department, Cam Pha Hospital (Phone: 0203.3.950.745; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
 
 
锦普区综合医院计划部主任:黎氏垂庄医生
电话:0979.812.525
邮件:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
2. Liên hệ bằng tiếng Anh:
Contact in English:
英语联系:
 
BS.CKI.Nguyễn Thị Hồng Quyên, Phó Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả (SĐT: 0833.837.833; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 
Dr..CKI.Nguyen Thi Hong Quyen, Deputy Head of Examination Department, Cam Pha Hospital (Tel: 0833.837.833; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 
锦普区综合医院急诊科副主任:阮氏红鹃医生
电话:0833.837.833
邮件:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
3. Liên hệ bằng tiếng Trung:
Contact in Chinese:
中文联系
 
BS.Lê Ngọc Sơn, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả (SĐT: 0915.671.238; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Dr. Le Ngoc Son, Ophthalmology Department, Cam Pha Hospital (Tel: 0915.671.238; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
锦普区综合医院眼科:黎玉山医生
电话:0915671238
邮件:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

 

 

 

 

Video

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Đăng Nhập

Đang có 66 khách và không thành viên đang online

Lượt truy cập

1714566

IP của bạn là: 34.201.3.10
Thời gian: 04-12-2020 11:36:36

LIÊN KẾT FACEBOOK

Facebook