Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả bồi dưỡng kỹ năng thực hành cho cán bộ điều dưỡng.

          Trong 2 ngày (05/06 - 06/06/2019) Phòng Điều dưỡng Bệnh viện  ĐKKV Cẩm Phả đã tổ chức tập huấn về cách lấy mẫu, vận chuyển xét nghiệm virut cúm và kỹ thuật đặt ống thông tiểu, chăm sóc người bệnh mang ống thông tiểu cho đội ngũ điều dưỡng của Bệnh viện.

         

Tổ chức tập huấn là hoạt động thường kỳ của Phòng Điều dưỡng nhằm củng cố, cập nhật kiến thức và nâng cao kỹ năng thực hành trên lâm sàng cho cán bộ điều dưỡng, kỹ thuật viên.

       Đồng chí Trần Thị Minh Cẩm, Trưởng phòng Điều dưỡng yêu cầu đối với các kỹ thuật đã được tập huấn, tất cả các cán bộ điều dưỡng cần tập trung tuân thủ chặt chẽ quy trình thực hiện và đảm bảo an toàn người bệnh sẽ góp phần quan trọng trong công tác nâng cao chất lượng điều trị của Bệnh viện./.