Danh sách các cơ sở y tế tham gia khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế trong năm 2019

Căn cứ Thông báo số 2968/TB-SYT ngày 24/12/2018 về việc Danh sách các cơ sở y thế tham gia khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế trong năm 2019

Theo đó, Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả là một trong 61 đơn vị đã ký kết hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế năm 2019.

Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả thuộc tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là tuyến huyện. 

Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả là bệnh viện hạng II, có nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ và KCB cho công nhân, nhân dân trên địa bàn Cẩm Phả. Là tuyến trên tiếp nhận bệnh nhân nặng của các Bệnh viện tuyến huyện thị, TTYT vùng Đông Bắc, hải đảo chuyển tới.

Năm 2018 bệnh viện đã khám được 147.116 lượt bệnh nhân (đạt 122,6 % kế hoạch) và điều trị nội trú cho 28.277 bệnh nhân  (đạt 143,9% kế hoạch)

Để hoạt động khám chữa bệnh hiệu quả, Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả luôn thường xuyên nâng cao chất lượng trên tất cả các phương diện: nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị... nhằm cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh chuyên khoa sâu, chất lượng cao cho người bệnh, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Xem chi tiết tại đây