Đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2017

Kết quả tự kiểm tra chất lượng Bệnh viện năm 2017

- Tổng số các tiêu chí áp dụng đánh giá: 83/83 tiêu chí

- Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí: 100%

- Tổng điểm các tiêu chí áp dụng: 268

- Điểm trung bình của các tiêu chí: 3.21

(Tiêu chí C3 và C5 có hệ số 2)

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Tổng số TC

5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT:

0

9

49

22

3

83

6. % TIÊU CHÍ ĐẠT:

0.00

10.84

59.04

26.51

3.61

83

Đánh giá

V. TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC ƯU ĐIỂM CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

1. Bệnh viện có hệ thống chỉ dẫn, đón tiếp và hướng dẫn người bệnh rõ ràng, khoa học, cụ thể; Người bệnh được làm thủ tục đăng ký khám bệnh theo đúng thứ tự đảm bảo công bằng và theo mức ưu tiên; Có cơ sở vật chất khang trang sạch đẹp, đảm bảo bệnh nhân được cung cấp vật dụng cá nhân đầy đủ, chất lượng tốt; Người bệnh được điều trị trong môi trường, cảnh quan xanh, sạch đẹp; Người bệnh được tôn trọng quyền riêng tư; Người bệnh được nộp vện phí thuận tiện, công bằng, chính xác; Bệnh vện được nhiều bệnh nhân khen ngợi;
2. Bệnh viện có cơ cấu tổ chức và nguồn nhân lực ổn định, được duy trì và phát triển bền vững; Nhân viên được bảo đảm chính sách tiền lương và chế độ đãi ngộ hợp lý; Đã thành lập Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện.
3. Hồ sơ bệnh án được quản lý chặt chẽ, đầy đủ, khoa học; Đã xây dựng quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện; hàng năm có nghiên cứu và triển khai áp dụng các kỹ thuật mới vào điều trị; Có xây dựng các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị; Người bệnh được theo dõi, chăm sóc phù hợp tới tình trạng bệnh và phân cấp chăm sóc; Bảo đảm cơ sở vật chất và các quy trình kỹ thuật cho hoạt động Dược;
4. Công tác khảo sát sự hài lòng của nhân viên y tế và người bệnh, người nhà người bệnh luôn được thực hiện thường xuyên. Kết quả nhận được sự hài lòng cao của nhân viên y tế và người bệnh, người nhà người bệnh.

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC NHƯỢC ĐIỂM, VẤN ĐỀ TỒN TẠI

1. Chưa thành lập tổ công tác xã hội
2. Chưa bố trí được kinh phí dành cho thực hiện một số công việc có kinh phí cao như xây dựng nhà cầu nối giữa nhà C và khoa Truyền nhiễm

VII. XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ ƯU TIÊN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

1. Thành lập tổ công tác xã hội
2. Bố trí kinh phí cho các dự án có kinh phí cao
3. Tiếp tục xây dựng và quy chuẩn các quy trình kỹ thuật

VIII. GIẢI PHÁP, LỘ TRÌNH, THỜI GIAN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

Năm 2018 sẽ thành lập tổ công tác xã hội, đảm bảo cơ sở vật chất và nhân lực để thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của tổ.
Tiếp tục xây dựng và quy chuẩn các quy trình kỹ thuật

IX. KẾT LUẬN, CAM KẾT CỦA BỆNH VIỆN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

Bệnh viện cam kết coi trọng và ưu tiên giải quyết các vấn đề cải tiến chất lượng. Năm 2018, Bệnh viện sẽ ưu tiên triển khai các hoạt động nhằm cải tiến các tiêu chí mức 2 lên mức 3, mức 3 lên mức 4.