Báo cáo kết quả tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2016

KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2016

I. THÔNG TIN CHUNG

  1. Tên bệnh viện: Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả
  2. Địa chỉ: Phường Cẩm Thịnh, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh
  3. Giám đốc bệnh viện: BSCKI.Nguyễn Thành Xung
  4. Người cung cấp thông tin chính: BSCKI.Vũ Mạnh Cường
  5. Điện thoại liên hệ: 0333.950262
  6. Địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                     

II. THÔNG TIN ĐOÀN KIỂM TRA

  1. Quyết định đoàn kiểm tra: Quyết định số 1465/QĐ-BV ngày 1/12/2016
  2. Trưởng đoàn: BSCKI.Nguyễn Thành Xung – Giám đốc Bệnh viện
  3. Thư ký đoàn: BSCKI.Vũ Mạnh Cường – Trưởng phòng QLCL
  4.  Đoàn kiểm tra: 16 người

III. TÓM TẮT KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2016

 1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ:

 

83  / 83 TC

 2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ:

 

100/  100%

 

3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG:

 

257  ĐIỂM

 4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ:

 

3.10 ĐIỂM

 

IV.KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC:

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Tổng số TC

5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT:

0

19

41

19

4

83

6. TỶ LỆ CÁC MỨC ĐẠT ĐƯỢC (%):

0.00

22.89

49.40

22.89

4.82

100%

ĐÁNH GIÁ CÁC ƯU ĐIỂM CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

1. Bệnh viện có hệ thống chỉ dẫn, đón tiếp và hướng dẫn người bệnh rõ ràng, khoa học, cụ thể; Người bệnh được làm thủ tục đăng ký khám bệnh theo đúng thứ tự đảm bảo công bằng và theo mức ưu tiên; Có cơ sở vật chất khang trang sạch đẹp, đảm bảo bệnh nhân được cung cấp vật dụng cá nhân đầy đủ, chất lượng tốt; Người bệnh được điều trị trong môi trường, cảnh quan xanh, sạch đẹp; Người bệnh được tôn trọng quyền riêng tư; Người bệnh được nộp vện phí thuận tiện, công bằng, chính xác; Bệnh vện được nhiều bệnh nhân khen ngợi;
2. Bệnh viện có cơ cấu tổ chức và nguồn nhân lực ổn định, được duy trì và phát triển bền vững; Nhân viên được bảo đảm chính sách tiền lương và chế độ đãi ngộ hợp lý;
3. Hồ sơ bệnh án được quản lý chặt chẽ, đầy đủ, khoa học; Đã xây dựng quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện; hàng năm có nghiên cứu và triển khai áp dụng các kỹ thuật mới vào điều trị; Có xây dựng các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị; Người bệnh được theo dõi, chăm sóc phù hợp tới tình trạng bệnh và phân cấp chăm sóc; Bảo đảm cơ sở vật chất và các quy trình kỹ thuật cho hoạt động Dược;

ĐÁNH GIÁ CÁC VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI

1. Chưa thành lập khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn và khoa Dinh dưỡng tiết chế.
2. Chưa bố trí được kinh phí dành cho thực hiện một số công việc có kinh phí cao như xây dựng nhà cầu nối giữa nhà C và khoa Truyền nhiễm

XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ ƯU TIÊN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

1. Thành lập khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn và khoa Dinh dưỡng tiết chế
2. Bố trí kinh phí cho các dự án có kinh phí cao
3. Tiếp tục xây dựng và quy chuẩn các quy trình kỹ thuật

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

(đã ký)           

Nguyễn Thành Xung 

Nguồn tin: Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện