Hội nghị Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 152/KH-Tu, ngày 21/11/2017 của Tỉnh ủy Quảng Ninh, từ ngày 19-21/12/2017, tại Hội trường lớn Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả, Đảng bộ Bệnh viện đã tổ chức Hội nghị "Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng" cho tất cả Cán bộ viên chức và người lao động Bệnh viện. 

Đồng chí Nguyễn Thành Xung - Bí thư Đảng ủy Bệnh viện chủ trì và trực tiếp báo cáo tại Hội nghị. 

Đoàn kiểm tra Sở y tế kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả

Ngày 16/12/2017, Đoàn kiểm tra của Sở Y tế Quảng Ninh do đồng chí Nguyễn Tiến Hưng - Phó Giám Đốc Sở y tế Quảng Ninh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra cuối năm 2017 tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả. 

Đoàn kiểm tra làm việc tại Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả

Về phía Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả có BS.CKI.Nguyễn Thành Xung – Giám đốc Bệnh viện, Ths.Bs Nguyễn Văn Phong – Phó Giám đốc Bệnh viện, Bs CKII Đỗ Huy Đính – Phó Giám đốc Bệnh viện cùng các trưởng phó khoa, phòng đã có mặt tại buổi kiểm tra.

Đoàn kiểm tra Bệnh viện đã tiến hành kiểm tra 3 nội dung chính là: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017, việc thực hiện 05 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Y tế Quảng Ninh và Đánh giá chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện bạn hành kèm theo Quyết định số 6859/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Sau khi đi kiểm tra thực tế tại các khoa/phòng, Đoàn đã đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của bệnh viện như sau:

1. Về thực hiện nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm 2017

Bệnh viện đã hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu về hoạt động tài chính và chuyên môn. Hoạt động thu chi đảm bảo, thu nhập của cán bộ nhân viên y tế duy trì và có chiều hướng tăng so với năm 2016. Bệnh viện có nhiều cố gắng trong việc cải tạo một số điều kiện cơ sở vật chất đã xuống cấp, đảm bảo cơ sở vật chất của bệnh viện cơ bản sáng, sạch, gọn gàng.

Bệnh viện là mộ trong những đơn vị tích cực và có nhiều giải pháp thu hút, phát triển nguồn nhân lực như có chính sách thu hút nhân tài, hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ thu nhập hàng tháng trong 2 năm đầu cho nguồn nhân lực chất lượng cao, dành quỹ cho việc đào tạo nâng cao trình độ cho NVYT. Bệnh viện đã bố trí, sắp xếp, cơ cấu lại một số khoa phòng theo hướng tinh gọn, hiệu quả và ưu tiên cho các hoạt động chuyên môn y tế. Năng lực chuyên môn trong công tác khám chữa bệnh tiếp tục được tăng cường nhất là việc hợp tác đào tạo và chuyển giao kỹ thuật với các bệnh viện tuyến trung ương. Trong năm, bệnh viện đã triển khai được 16 kỹ thuật mới.

Các chỉ tiêu hoạt động chuyên môn cơ bản được củng cố, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch được giao và tăng cao so với cùng kỳ: Số lượt khám: 119.614 = 199,9%; Số lượt điều trị nội trú: 28.458 ...

Hội đồng thuốc, công tác dược lâm sàng hoạt động khá tốt, đem lại hiệu quả điều trị cho người bệnh.

2. Kết quả thực hiện 05 nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của ngành Y tế Quảng Ninh

Bệnh viện đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung nhiệm vụ; hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, chất lượng chuyên môn có bước cải thiện; triển khai phổ biến, quán triệt các chủ trương của nhiệm vụ trọng tâm tới từng khoa phòng.

Tổng điểm chấm nhiệm vụ trọng tâm đạt 83,25/95 điểm = 87,6% (điểm bệnh viện tự chấm là 83,25/95 điểm)

3. Kết quả đánh giá theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2017:

Tổng số các tiêu chí áp dụng đánh giá: 83/83 tiêu chí

- Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí: 100%

- Tổng điểm các tiêu chí áp dụng: 265

- Điểm trung bình của các tiêu chí: 3.18

(Tiêu chí C3 và C5 có hệ số 2)

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Tổng số TC

5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT:

0

11

49

19

4

83

6. % TIÊU CHÍ ĐẠT:

0.00

13.25

59.04

22.86

4.82

83

 

Đoàn kiểm tra đánh giá Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả đã có nhiều cố gắng và quan tâm triển khai phấn đấu nâng cao chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện của Bộ y tế.Tổng số tiêu chí đạt trung bình (mức 2) và khá (mức 3) là 60/80 tiêu chí (chiếm 73,17% tổng số tiêu chí) Không có tiêu chí mức 1. Đoàn kiểm tra đề nghị Bệnh viện tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng bệnh viện, quan tâm khắc phục và nâng cao chất lượng đối với các tiêu chí đang đước đánh giá ở mức 2 và mức 3.

Phát biểu tổng kết tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Hưng - Phó Giám Đốc Sở y tế Quảng Ninh hoan nghênh những kết quả đạt được của tập thể Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả. Bên cạnh những ưu điểm đã có, đồng chí mong muốn, trong thời gian tiếp theo, Bệnh viện tiếp tục vượt qua khó khăn, nâng cao chất lượng chuyên môn, củng cố đội ngũ, tiếp tục xây dựng thương hiệu bệnh viện. Trong năm 2018, Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả là 1 trong 4 bệnh viện lớn trong tỉnh triển khai thực hiện cơ chế tự chủ tài chính. Đây vừa là thách thức vừa là cơ hội để bệnh viện khẳng định thế mạnh của mình.

Đại diện Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả, BS.CKI.Nguyễn Thành Xung – Giám đốc Bệnh viện phát biểu tiếp thu ý kiến nhận xét, đánh giá của Đoàn kiểm tra. Đồng chí mong muốn, trong năm 2018, Bệnh viện tiếp tục nhận được sự hướng dẫn sát sao của Sở y tế để bệnh viện nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh, phục vụ nhân dân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của ngành./.

Thực hiện: Phòng QLCL

 

Đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2017

Kết quả tự kiểm tra chất lượng Bệnh viện năm 2017

- Tổng số các tiêu chí áp dụng đánh giá: 83/83 tiêu chí

- Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí: 100%

- Tổng điểm các tiêu chí áp dụng: 268

- Điểm trung bình của các tiêu chí: 3.21

(Tiêu chí C3 và C5 có hệ số 2)

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Tổng số TC

5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT:

0

9

49

22

3

83

6. % TIÊU CHÍ ĐẠT:

0.00

10.84

59.04

26.51

3.61

83

Đánh giá

V. TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC ƯU ĐIỂM CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

1. Bệnh viện có hệ thống chỉ dẫn, đón tiếp và hướng dẫn người bệnh rõ ràng, khoa học, cụ thể; Người bệnh được làm thủ tục đăng ký khám bệnh theo đúng thứ tự đảm bảo công bằng và theo mức ưu tiên; Có cơ sở vật chất khang trang sạch đẹp, đảm bảo bệnh nhân được cung cấp vật dụng cá nhân đầy đủ, chất lượng tốt; Người bệnh được điều trị trong môi trường, cảnh quan xanh, sạch đẹp; Người bệnh được tôn trọng quyền riêng tư; Người bệnh được nộp vện phí thuận tiện, công bằng, chính xác; Bệnh vện được nhiều bệnh nhân khen ngợi;
2. Bệnh viện có cơ cấu tổ chức và nguồn nhân lực ổn định, được duy trì và phát triển bền vững; Nhân viên được bảo đảm chính sách tiền lương và chế độ đãi ngộ hợp lý; Đã thành lập Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện.
3. Hồ sơ bệnh án được quản lý chặt chẽ, đầy đủ, khoa học; Đã xây dựng quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện; hàng năm có nghiên cứu và triển khai áp dụng các kỹ thuật mới vào điều trị; Có xây dựng các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị; Người bệnh được theo dõi, chăm sóc phù hợp tới tình trạng bệnh và phân cấp chăm sóc; Bảo đảm cơ sở vật chất và các quy trình kỹ thuật cho hoạt động Dược;
4. Công tác khảo sát sự hài lòng của nhân viên y tế và người bệnh, người nhà người bệnh luôn được thực hiện thường xuyên. Kết quả nhận được sự hài lòng cao của nhân viên y tế và người bệnh, người nhà người bệnh.

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC NHƯỢC ĐIỂM, VẤN ĐỀ TỒN TẠI

1. Chưa thành lập tổ công tác xã hội
2. Chưa bố trí được kinh phí dành cho thực hiện một số công việc có kinh phí cao như xây dựng nhà cầu nối giữa nhà C và khoa Truyền nhiễm

VII. XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ ƯU TIÊN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

1. Thành lập tổ công tác xã hội
2. Bố trí kinh phí cho các dự án có kinh phí cao
3. Tiếp tục xây dựng và quy chuẩn các quy trình kỹ thuật

VIII. GIẢI PHÁP, LỘ TRÌNH, THỜI GIAN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

Năm 2018 sẽ thành lập tổ công tác xã hội, đảm bảo cơ sở vật chất và nhân lực để thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của tổ.
Tiếp tục xây dựng và quy chuẩn các quy trình kỹ thuật

IX. KẾT LUẬN, CAM KẾT CỦA BỆNH VIỆN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

Bệnh viện cam kết coi trọng và ưu tiên giải quyết các vấn đề cải tiến chất lượng. Năm 2018, Bệnh viện sẽ ưu tiên triển khai các hoạt động nhằm cải tiến các tiêu chí mức 2 lên mức 3, mức 3 lên mức 4.

Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả là cơ sở y tế tham gia khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế năm 2018.

Ngày 21/11/2017 vừa qua, Sở y tế Quảng Ninh đã ra thông báo số 2886/TB-SYT công bố về Danh sách các cơ sở y tế tham gia khám bệnh, chữa bệnh Bảo Hiểm y tế năm 2018.

Theo đó, Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả là một trong 18 cơ sở y tế có giường bệnh tham gia khám bệnh, chữa bệnh y tế ban đầu và là một trong số 20 cơ sở y tế có giường bệnh được hợp đồng khám chữa bệnh BHYT năm 2018.

Chi tiết về thông báo của Sở y tế, xin xem tại đây.

 

 

Video

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Đăng Nhập

Đang có 134 khách và không thành viên đang online

Lượt truy cập

1156540

IP của bạn là: 3.83.192.109
Thời gian: 22-08-2019 16:29:52

Nice Social Bookmark

FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed