Thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký của ông Vũ Đức Minh - Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả.

Căn cứ Quyết định số 1825/QĐ-SYT ngày 25/10/2019 của Sở Y tế Quảng Ninh về việc điều động và bổ nhiệm ông Vũ Đức Minh giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả.
 
Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả trân trọng giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Vũ Đức Minh để các cơ quan đơn vị biết, liên hệ công tác và phối hợp giải quyết công việc.
 
 
Trân trọng.