THÔNG BÁO VỀ HỘP THƯ GÓP Ý TRỰC TUYẾN CỦA SỞ Y TẾ QUẢNG NINH

Từ tháng 7 năm 2019, Sở Y tế đã triển khai Chuyên mục HỘP THƯ GÓP Ý trên Trang thông tin điện tử Sở Y tế Quảng Ninh (tại địa chỉ www.soytequangninh.gov.vn).

Đây là một trong những hình thức tiếp nhận ý kiến trực tuyến của cán bộ và nhân dân tham gia, góp ý xây dựng đối với ngành Y tế; là một trong những kênh thông tin giúp Sở Y tế có thể nắm bắt, đánh giá kịp thời, khách quan về tình hình, thực trạng, kết quả hoạt động của Ngành, từ đó có biện pháp chỉ đạo, điều hành hoạt động của ngành Y tế Quảng Ninh tiếp tục thực hiện đổi mới phương thức phục vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý cũng như chất lượng cung cấp dịch vụ y tế trên địa bàn, tạo động lực để ngành Y tế phát triển bền vững.

Bệnh nhân có thể gửi ý kiến góp ý đến Sở y tế tại chuyên mục HỘP THƯ GÓP Ý theo hình thức trực tuyến bằng 02 cách sau:

Cách 1. Truy cập địa chỉ www.soytequangninh.gov.vn và làm theo hướng dẫn như sau:

Cách 2. Truy cập địa chỉ http://www.benhviendkkvcampha.vn/, nhấp vào banner SỞ Y TẾ QUẢNG NINH – HỘP THƯ GÓP Ý TRỰC TUYẾN SỞ Y TẾ từ trên xuống, nền trắng, chữ đỏ) ở giữa trang và làm theo hướng dẫn như cách 1.

 

Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả trân trọng thông báo để nhân dân được biết.