THÔNG TIN THƯỜNG TRỰC CẤP CỨU VÀ VẬN CHUYỂN CẤP CỨU TẠI BỆNH VIỆN ĐKKV CẨM PHẢ từ ngày 16/11-22/11/2019