THÔNG TIN THƯỜNG TRỰC CẤP CỨU VÀ VẬN CHUYỂN CẤP CỨU TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CẨM PHẢ TỪ NGÀY 17/8/2019-23/8/2019