THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Mọi chi tiết xin liên hệ Trưởng phòng Tổ chức cán bộ:
Ths. Nguyễn Thị Dung (ĐT: 0902.276.540)