THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHUYỂN KHOA

            Nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ngày càng tốt hơn , kể từ ngày 01/6/2019 Bệnh viện có sự  chuyển đổi và xắp xếp lại một số Khoa cho phù hợp như sau :

       - Khoa Nhi chuyển từ tầng 2 khu nhà C sang tầng 7 khu nhà B

       - Khoa Sản chuyển từ tầng 3 khu nhà C  sang tầng 6 khu nhà B

       - Khoa Răng – Hàm - Mặt chuyển từ tầng 7 khu nhà C  sang tầng 3 khu nhà C

       - Khoa mắt chuyển  từ tầng 6 khu nhà C sang tầng 3 khu nhà C

       - Khoa Tai – Mũi – Họng chuyển từ tầng 7 khu nhà C sang tầng 2 khu nhà C

          Cũng trong ngày  01/6/2019 , Đoàn thanh niên Bệnh viện phối hợp với các khoa/ phòng tích cực, khẩn trương hoàn thành việc chuyển đổi để các khoa đi vào hoạt động tại vị trí mới luôn.

                

 

        Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả trân trọng thông báo tới người bệnh và nhân dân được biết.