THÔNG TIN THƯỜNG TRỰC CẤP CỨU VÀ VẬN CHUYỂN CẤP CỨU TẠI BỆNH VIỆN ĐKKV CẨM PHẢ (Từ ngày 11/5/2019 – 17/5/2019)