THÔNG TIN THƯỜNG TRỰC CẤP CỨU VÀ VẬN CHUYỂN CẤP CỨU TỪ NGÀY 04/05-10/05/2019