THÔNG TIN THƯỜNG TRỰC CẤP CỨU VÀ VẬN CHUYỂN CẤP CỨU TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CẨM PHẢ (TỪ NGÀY 27/4-3/5/2019)