MỘT SỐ NỘI DUNG KHUYẾN CÁO VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP TẠI NƠI LÀM VIỆC (Không áp dụng đối với cơ sở y tế).


Nguồn thông tin: Theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 490/BYT-MT ngày 6/2/2020.