Phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện

I. Giới thiệu

1. Quản lý chất lượng Bệnh viện: là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho giám đốc, hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện.

2. Công nghệ thông tin

là đầu mối quản lý hoạt động công nghệ thông tin trong bệnh viện.

3. Truyền thông

Là đầu mối thực hiện các hoạt động truyền thông tại bệnh viện

II. Nhân sự

 

 

Trưởng phòng QLCL BV:  BS CKI.Vũ Mạnh Cường

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SĐT: 0203 3935262

 

Thành viên: 05 người

Trong đó:

Tổ Quản lý chất lượng bệnh viện: 02 người

Tổ công nghệ thông tin: 02 người

Tổ Truyền thông: 01 người

Video

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Đăng Nhập

Đang có 130 khách và không thành viên đang online

Lượt truy cập

0816656

IP của bạn là: 54.167.112.42
Thời gian: 15-11-2018 21:58:11
FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed