PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

1. Giới thiệu

Phòng Điều dưỡng là phòng chức năng, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Bệnh viện về công tác chăm sóc người bệnh toàn diện. Cụ thể

Phối hợp với phòng ban chức năng khác về việc tuyển dụng, điều phối và sử dụng đội ngũ điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công, đáp ứng tốt các yêu cầu chuyên môn và phù hợp với năng lực, vị trí công việc.

Xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định.

Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan xây dựng kế hoạch và giám sát việc mua sắm, sử dụng, bảo quản dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh.

Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện.

Phối hợp với phòng (trung tâm) Đào tạo thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công trước khi tuyển dụng.

Tham gia công tác nghiên cứu kh oa học và chỉ đạo tuyến.

Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Bệnh viện phân công.

Phòng Điều dưỡng – Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả đã vinh dự được nhận 02 Giấy khen của Sở Y tế Quảng Ninh cho những thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

 

2. Nhân sự

Trưởng phòng:  CN ĐD Vũ Thị Mai

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Tổng số cán bộ: 03 người

 

 

Video

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Đăng Nhập

Đang có 186 khách và không thành viên đang online

Lượt truy cập

0816716

IP của bạn là: 54.167.112.42
Thời gian: 15-11-2018 22:01:36
FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed