Khoa Phẫu thuật Gây mê

Khoa PT- GMHS, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Phó Giám đốc, tổ chức hoạt động theo quy chế công tác khoa ngoại, công tác khoa phẫu thuật- Gây mê hồi sức và quy chế công tác khoa chống nhiễm khuẩn.

1.     Chức năng, nhiệm vụ:

Chỉ tiêu giường bệnh: 05 giường hậu phẫu

Nhiệm vụ cụ thể:

- Thực hiện phẫu thuật theo kế hoạch đó được duyệt.

- Sắp xếp người bệnh vào buồng phẫu thuật theo yêu cầu phẫu thuật các chuyên khoa.

- Bố trí bàn phẫu thuật thường trực cấp cứu đáp ứng yêu cầu của các khoa lâm sàng.

- Phân công bác sỹ gây mê, phụ gây mê, y tá (điều dưỡng) tiếp dụng cụ và  y tá (điều dưỡng) phụ kíp phẫu thuật.

- Kiểm tra:

+ Thuốc cấp cứu trong các buồng phẫu thuật

+ Dụng cụ phẫu thuật.

+ Vải phẫu thuật bông gạc.

+ Các vật liệu dựng trong phẫu thuật.

+ Các thiết bị trong bường phẫu thuật phải đảm bảo hoạt động tốt.

+ Máy gây mê, thuốc mê, o xy…

+ Máy thở, bóng thở, máy theo dõi tim mạch, máy hút…

+ Kiểm tra công tác vô khuẩn theo quy định.

+ Có trách nhiệm tổ chức theo dõi, chăm sóc người bệnh từ tiếp nhận đến khi bàn giao người bệnh cho khoa lâm sàng.

+ Định kỳ cùng các khoa đánh giá kết quả phẫu thuật để rút kinh nghiệm.

+Tổng vệ sinh buồng phẫu thuật và kiểm tra công tác bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ theo quy định.

2.Nhân lực

 Tổng số: 08 người 

Phụ trách khoa: BS Nguyễn Đức Mạnh

Bác sỹ: 05 người

Điều dưỡng viên: 09 người