Bảng tổng hợp quy trình hành chính lĩnh vực khám bệnh chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả

Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả công bố ban hành Bảng tổng hợp  Quy trình hành chính lĩnh vực khám bệnh chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả.